Tekijänoikeusvalvonta Adultia Oy är ett företag som är specialiserat på skydd av upphovsrätt inom vuxenunderhållning. Adultia ingriper i verksamhet som kränker uppdragsgivarnas upphovsrätter. Det faktum att Adultia finns förebygger kränkande användning och distribution av de verk som företaget bevakar.

I de fall man upptäcker kränkande verksamhet strävar Adultia i första hand att komma överens om en skälig ersättning med den person som har gjort sig skyldig till kränkandet. I sista hand ingriper Adultia i den kränkande verksamheten i samarbete med myndigheterna.


Marknadsdomstolens dom 419/16

Marknadsdomstolen har 4 juli 2016 gett en dom i ett ärende om upphovsrätt och enligt domen ålades den som bröt mot upphovsrätten att betala ersättningar och kostnader på totalt 32 362 euro med ränta. Därutöver ska svaranden betala sina egna rättegångskostnader på 21 714 euro. Domen handlar om olovlig spridning av verk och Adultia ingriper i motsvarande upphovsrättskränkningar. Ytterligare information om domen finns på marknadsdomstolens webbplats www.markkinaoikeus.fi.